Arcus Fysiotherapie Hoeven, Bergen op Zoom, Oudenbosch, St. WillebrordSensorische Integratietherapie

Wat is Sensorische Integratietherapie?

Sensorische Integratietherapie is een speciale vorm van fysiotherapie, die helpt met het verbeteren van sensorische (zintuiglijke) informatieverwerking. Dit is alle informatie die je opneemt met ogen, oren, neus, mond, spieren/gewrichten, huid en evenwichtsorgaan.

Als je problemen hebt met sensorische informatieverwerking, doen je zintuigen het goed, maar zijn er problemen met het selecteren en verwerken van al die geuren, kleuren, geluiden, smaken en andere prikkels. Daardoor worden normale prikkels als bedreiging gezien, of zie je iets gevaarlijks juist niet. Dat kan invloed hebben op concentratie, gedrag van een kind, motorische ontwikkeling of het leren op school. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen.

Sensorische integratietherapie Hoeven

Voorbeelden uit de praktijk

Deze problemen uiten zich op vele manieren. Ouders en omgeving hebben vaak de indruk dat ‘als hij zijn best doet, gaat het wel!’. Het is dan belangrijk te weten dat een kind met enorme inspanning en concentratie de taken misschien wel kan uitvoeren, maar dat ze niet automatisch geworden zijn. Als een kind bijvoorbeeld moet opletten dat hij recht op het stoeltje zit, niet mag wiebelen en ook nog de pen goed moet vasthouden, kan het zijn dat het kind niet goed meer weet wat de leerkracht gezegd heeft. Door altijd op te moeten letten, krijgt het kind het gevoel op zijn tenen te moeten lopen. Het gevolg is o.a. onzekerheid en faalangst.

Ook kan een kind door slechte verwerking van informatie overgevoelig reageren. Mogelijke signalen hiervan zijn: het niet kunnen verdragen van bepaalde kleding of kledingmerkjes, moeite hebben met haren kammen en tanden poetsen, het vermijden van aanraking door anderen, snel draaierig worden op de schommel of wagenziek worden, angst of irritatie hebben bij lawaai en snel een zonnebril of petje op willen als de zon schijnt. Als de overgevoeligheid niet behandeld wordt, leidt dit tot afweer en gedragsproblemen.

Er kunnen specifieke problemen ontstaan als gevolg van het niet goed functioneren van de sensomotorische integratie, sensorische integratie of sensorische informatieverwerking.

Behandeling van kinderen met Sensorische Integratie

Bij de behandeling van kinderen met Sensorische Integratieproblemen staat het kind centraal, ieder kind is anders. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de inner drive: het kind zoekt van nature de activiteiten die voor zijn ontwikkeling van belang zijn. Daarnaast wordt informatie beter verwerkt in de hersenen als het kind plezier beleeft aan de activiteit.
Bewegingen die door het kind zelf uitgevoerd worden, zijn beter te verwerken door de hersenen dan stimulatie van buitenaf (zelf schommelen geeft meer integratie dan geschommeld worden, het kind kan dan ook sneller misselijk worden). De gebruikte materialen zijn bedoeld om eigen actie van het kind uit te lokken op alle zintuiggebieden. Alle activiteiten worden spelenderwijs aangeboden. Ouders hebben een actieve rol.

De Sensorische Integratietherapeut sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind zodat ook faalangstige en onzekere kinderen optimaal behandeld kunnen worden.

Een behandeling begint altijd met een onderzoek. Hierna wordt in overleg besloten of behandeling volgt. Ook is doorverwijzing naar een logopedist of een orthopedagoog mogelijk voor aanvullend onderzoek en/of behandeling.

therapie autisme

Wie kan terecht bij de Sensorische Integratietherapeut?

De Sensorische Integratietherapeut onderzoekt en behandelt kinderen met problemen op de volgende gebieden:

  • Stoornissen binnen het autistisch spectrum
  • Hyperactiviteit, motorische onrust, aandachts- en concentratieproblemen, ADHD
  • Problemen in de ontwikkeling bij heel jonge en wat oudere kinderen
  • Eet- en drinkproblemen
  • Plas- en poepproblemen, zindelijkheid
  • Kinderen met ademhalingsmoeilijkheden, open mond
  • Kinderen met taalachterstand, schrijfproblemen
  • Kinderen die voor hun ouders en omgeving ‘een puzzel’ zijn, of moeite hebben met vrije tijdbesteding (spelen, zwemmen, etc)

​Meer informatie vindt u op de site van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking.

Onze Sensorische Integratie-expert

Kinderbekkenfysiotherapeut Oudenbosch, Hoeven, St. Willebrord

Claudia Visser

Maak een afspraak met een Sensorisch Integratietherapeut

Arcus Fysiotherapie Hoeven, Bergen op Zoom, Oudenbosch, St. WillebrordMet iedere zorgverzekeraar een contract!