Heeft u last van een frozen shoulder?

Werk, huishouden, sporten, slapen… het gaat allemaal heel lastig als u last heeft van een frozen shoulder!

Frozen shoulder

Frozen Shoulder

Frozen shoulder in het kort

  • Bij een frozen shoulder heeft u pijn in de schouder, vaak uitstralend naar de bovenarm.
  • De pijn wordt steeds erger en uw schouder verstijft.
  • De pijn is er tijdens bewegen, maar ook in rust.
  • De oorzaak is een ontsteking aan de binnen- en later ook de buitenkant van het gewrichtskapsel.
  • Een frozen shoulder herstelt bijna altijd vanzelf, maar dit kan heel lang duren.
  • Fysiotherapie helpt u sneller te herstellen.
  • Het is goed om, binnen de pijngrens, te blijven bewegen.

Waarom een schouderexpert?

Een frozen shoulder is ‘self limiting’. Dat betekent dat het vanzelf overgaat, maar dit kan wel heel lang duren: tussen de 10 maanden tot meer dan 3 jaar. Om dit proces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is een deskundige begeleiding van de fysiotherapeut belangrijk. Door fysiotherapie kunnen herstelbelemmerende factoren worden voorkomen of effectief worden bestreden, waardoor het herstel bespoedigd wordt.

Maak een afspraak met onze schouderexpert!

Schoudertherapeut Hoeven Oudenbosch

Marjolein den Arend

Frozen shoulderexpert en echografist schouder

Echografie Hoeven

Crissie de Jeu

Frozen shoulderexpert en echografist schouder

Expert BPPD Hoeven, Oudenbosch, St. Willebrord, Bergen op Zoom

Chantal van Ginneken

Frozen shoulderexpert

Bewegingsdeskundige Hoeven, Oudenbosch, Bergen op Zoom

Jack van Gils

Frozen shoulderexpert

Wat is een frozen shoulder?

Een frozen shoulder begint als een toenemend pijnlijke schouder, vaak met uitstraling tot in de bovenarm en soms zelfs tot in de onderarm. Veel activiteiten, zoals aan- en uitkleden, iets uit een hoge kast pakken en autorijden, gaan moeilijk en kunnen tot hevige pijnscheuten leiden.
De pijn is er ook in rust en bij het slapen. Deze pijn, welke langer dan 1 maand aanwezig is, wordt veroorzaakt door een ontsteking binnenin het gewrichtskapsel. Na een paar weken tot maanden kunt u de schouder steeds minder goed bewegen. Dit komt door toenemende verstijving van de buitenkant van het gewrichtskapsel. Deze verstijving kan in alle richtingen voorkomen, maar we spreken pas over een frozen shoulder als het bewegingsverlies in tenminste 2 richtingen groter is dan 25% én in de buitenwaartse rotatie meer dan 50% verlies optreedt.

Zo’n 2 tot 5 procent van de Nederlandse bevolking heeft wel eens een frozen shoulder gehad, vaak tussen het 40ste en het 60ste levensjaar. De aandoening komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en begint meestal aan de niet-dominante zijde. Soms is er een verband met een gebeurtenis (val of operatie) of aandoening, maar vaak ontstaat een frozen shoulder zonder duidelijke oorzaak. Er zijn een aantal aandoeningen waarbij een frozen shoulder vaker voorkomt, zoals diabetes mellitus, schildklieraandoeningen, epilepsie, de ziekte van Dupuytren, hart- en longaandoeningen en Parkinson. Uit recent onderzoek blijkt dat ook langdurige negatieve stress een belangrijke rol kan spelen.

Het verloop van een frozen shoulder

In het kenmerkende, natuurlijke beloop kunnen 3 fasen worden onderscheiden:

  1. De freezing (verstijvende) fase: Deze fase duurt enkele weken tot gemiddeld 9 maanden. De pijn neemt geleidelijk toe en kan als zeer hevig worden ervaren. De beweeglijkheid neemt steeds meer af. In deze fase is het niet verstandig uw schouder teveel in de pijnlijke eindstanden te brengen. Te agressief oefenen kan een averechts effect hebben.
  2. De frozen (bevroren) fase: Deze fase duurt gemiddeld 4 tot 9 maanden. De pijn in de schouder neemt langzaam af, maar de stijfheid blijft. Er kan geleidelijk intensiever geoefend worden.
  3. De thawing (ontdooiende) fase: Deze fase duurt gemiddeld 4 tot 12 maanden. De pijn verdwijnt volledig en de beweeglijkheid komt langzaam terug tot (nagenoeg) normaal.

De tijdsduur van de verschillende fases moeten bij elkaar worden opgeteld.

Behandeling van een frozen shoulder

In de eerste en tweede fase zijn de belangrijkste verrichtingen van de fysiotherapeut u (en uw omgeving) te informeren over het ontstaan en natuurlijke beloop van de aandoening. De fysiotherapeut adviseert u over hoeveel u de schouder mag belasten, hoe u de schouder het beste kunt gebruiken en hoe om te gaan met beperkingen tijdens het sporten, werken, vervoer en huishouden.

De fysiotherapeut begeleidt u daarnaast met het bewaken van de balans tussen belasting en belastbaarheid. Oefenen en rekken dienen te worden afgestemd op de fase waarin de frozen shoulder zich bevindt. In overleg met uw fysiotherapeut kan er een oefenprogramma voor thuis worden samengesteld, welke een gunstige invloed heeft op het beloop. De fysiotherapeut kan tevens mobilisaties en andere technieken gebruiken om de pijn van de schouder en bovenrug/nek te verminderen en de beweeglijkheid te vergroten. Vooral in de laatste fase kan dit uw herstel positief beïnvloeden.
Tot slot gebruikt de fysiotherapeut diverse meetinstrumenten om uw voortgang te monitoren. Dit is vaak een belangrijk motiverend middel om te blijven oefenen.

Onderzoek naar schouderklachten in St. Willebrord

Diagnose

echografie

Met behulp van echografie kunnen we een frozen shoulder goed in beeld brengen en het verloop van een ontsteking blijven volgen, zodat we u nog beter kunnen adviseren omtrent belasting. Onze echografisten zijn hier speciaal voor opgeleid. We vertellen u graag meer over echografie.

Wat kunt u zelf doen?

Afhankelijk van de fase waarin de frozen shoulder zich bevindt, is het goed om met een frozen shoulder te blijven bewegen. Zeker in de eerste fase zijn ontspanningsoefeningen en niet intensieve duurtraining (bijvoorbeeld wandelen) herstel bevorderend. Als de pijn minder wordt en de beweeglijkheid toeneemt, kunt u uw activiteiten langzaam opvoeren. U zult merken dat de kracht in uw arm dan vanzelf weer terugkeert. Eventuele pijnbestrijding kan worden besproken met uw huisarts.

Heeft u last van een frozen shoulder?

Heeft u last van schouderklachten en wilt u een snelle en goede diagnose? Maak dan een afspraak met één van onze frozen shoulderexperts.

Arcus Fysiotherapie Hoeven, Bergen op Zoom, Oudenbosch, St. WillebrordMet iedere zorgverzekeraar een contract!