Echografie in de fysiotherapie

Echografie geeft een goede ondersteuning van het fysiotherapeutisch onderzoek omdat het helpt om met een grotere zekerheid de juiste diagnose te stellen.

Wat is echografie?

echografie

Echografie is het zichtbaar maken van structuren in het lichaam onder de huid met behulp van ultrageluid. Er kunnen veel verschillende weefsels en structuren zichtbaar gemaakt worden. De echografist kan zo inzicht krijgen in de grootte, structuur of eventuele pathologische afwijkingen van het onderzochte weefsel en helpt om met een grotere zekerheid de juiste diagnose te stellen. Aan de hand van de bevindingen bij het echografisch onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Tevens kan het genezingsproces met de echografie gevolgd worden.

Echografie wordt in de geneeskunde op grote schaal toegepast. Dit gebeurt o.a. in de verloskunde, radiologie, cardiologie, urologie en sinds enige tijd nu ook in de fysiotherapie. 

 

Waarom een echo bij Arcus Fysiotherapie?

De echografisten van Arcus Fysiotherapie zijn aangesloten bij http://www.echonetwerkbrabant.nl/ (ENB).

Deelnemers aan het ENB proberen de echografie op een hoger niveau te brengen. U kunt ervan op aan, dat een bij het ENB aangesloten fysiotherapeut/echografist ook werkelijk die kwaliteit biedt die u van een specialist mag verwachten.

 

Maak een afspraak met onze echografist!

Schoudertherapeut Hoeven Oudenbosch

Marjolein den Arend

Echografist

Echografie Hoeven

Crissie de Jeu

Echografist

Handtherapeut, Polstherapeut in Bergen op Zoom

Peter van Gool

Echografist
hand/pols

Echografiebeelden

Bij echografie worden geluidsgolven door middel van een ultrageluidkop (‘transducer’) in het lichaam gestuurd. Voor een goede geleiding van de geluidsgolven wordt gel aangebracht tussen de transducer en de huid.
De geluidsgolven worden door de verschillende lichaamsweefsels deels geabsorbeerd en deels teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven worden door het echografietoestel omgezet in beelden die u op het scherm ziet. Het beeld bestaat voornamelijk uit grijstinten, afhankelijk van de sterkte van de terugkaatsing.

Echografie-onderzoek

Onze fysiotherapeuten zijn speciaal opgeleid om het echografisch beeld te kunnen interpreteren. Meestal kunt u op het scherm meekijken als de echo gemaakt wordt. Indien uw therapeut het nodig acht, verwijst hij of zij u door naar uw huisarts of specialist. Een echo-onderzoek duurt tussen 5 en 30 minuten, afhankelijk van het te onderzoeken gebied.

Zichtbare structuren
De structuren die in beeld gebracht kunnen worden, zijn onder andere: Spieren, pezen, slijmbeurzen, banden, gewrichtskapsels, kraakbeen, meniscus, bot en zenuwen.

Echografie wordt in de fysiotherapie alleen toegepast voor de beoordeling van musculo-skeletale (spier-bot) aandoeningen van de volgende gewrichten: schouder, elleboog, pols, heup, knie, enkel. Een echografisch onderzoek is pijnloos en kan zo vaak als nodig herhaald worden.

U krijgt een volledig lichamelijk onderzoek door een fysiotherapeut/manueel therapeut gespecialiseerd in uw klachten. Indien nodig wordt het onderzoek aangevuld met echografie.
Hieruit volgt altijd een rapportage met conclusies en behandelplan naar verwijzend en/of behandelend arts/specialist.

verstuikte enkel

Voordelen van echografie door een fysiotherapeut

echo bij kniepijn
 • Echografisch onderzoek is snel, veilig, duidelijk en pijnloos.
 • Met echografie, of beter gezegd MSU (MusculoSkeletal Ultrasound), kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten. Hierdoor is de echografist in staat diverse aandoeningen in beeld te brengen en de juiste diagnose te stellen en u de behandeling te geven die daarbij hoort.
 • Enkele voorbeelden van aandoeningen die met echografisch onderzoek goed in beeld te brengen zijn; afwijkingen aan de achillespees, een tenniselleboog, verkalkingen in pezen (bijvoorbeeld rond het schoudergewricht), een hielspoor of een slijmbeursontsteking, vocht na een trauma of spier-/bandscheuren.
 • Echografie kan dynamisch worden uitgevoerd, dus tijdens de (pijnlijke) beweging.
 • Het is een snelle manier om de aard en de aanleiding van de klacht in beeld te brengen, waarna de behandeling meteen kan worden gestart.
 • Als het voor uw klachten wenselijk is dat er aanvullend echografisch onderzoek wordt gedaan, scheelt het u wachttijd en rompslomp als u hiervoor direct bij uw fysiotherapeut terecht kunt.
 • De uitkomst van het echografisch onderzoek kan uw therapeut helpen bij het stellen van een juiste diagnose. Deze diagnose vormt de basis van uw persoonlijk behandelplan.
 • Het onderzoek kan gemakkelijk herhaald worden.
 • Ook tijdens de behandelserie kan een echografisch onderzoek worden uitgevoerd, om tussentijds de voortgang van het herstel te kunnen evalueren.
 • Indien uw therapeut dat wenselijk of noodzakelijk acht, kan hij u naar aanleiding van de echo gericht doorverwijzen naar een arts of specialist.

Kosten en vergoeding

Momenteel bestaat er nog geen vergoedingsregeling voor echografie in de fysiotherapie. Als u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie wordt een echografisch onderzoek vergoed, indien:

 • het onderzoek wordt uitgevoerd na een verwijzing door een arts; wij kunnen in dat geval een fysiotherapeutisch consult bij uw zorgverzekeraar declareren.
 • het onderzoek op eigen verzoek plaatsvindt; er wordt een fysiotherapeutisch “intake en onderzoek” bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
 • het onderzoek geschiedt als onderdeel van een behandelperiode; er wordt in dit geval een behandeling fysiotherapie gedeclareerd.

Wanneer u niet (voldoende) aanvullend bent verzekerd, dan zullen de kosten bij u worden gedeclareerd. In onze praktijk ziet u een overzicht van de kosten per handeling.

Uw verwijzer of de collega-fysiotherapeut die een echografisch onderzoek aanvraagt, ontvangt een verslag. De gemaakte beelden worden digitaal opgeslagen en kunnen altijd opnieuw worden bekeken om te vergelijken met nieuwe opnamen.

Maak een afspraak met onze echografist!

Arcus Fysiotherapie Hoeven, Bergen op Zoom, Oudenbosch, St. WillebrordMet iedere zorgverzekeraar een contract!