Arcus Fysiotherapie Hoeven, Bergen op Zoom, Oudenbosch, St. WillebrordDiabetes en overgewicht

Al enkele jaren organiseren wij meerdere malen per jaar in samenwerking met de afdeling Diëtetiek van Thuiszorg West-Brabant (www.twb.nl) de cursus ‘Diabetes en Bewegen’ en ‘Overgewicht en Bewegen’.
Onze fysiotherapeuten verzorgen samen met een sportinstructeur het beweegprogramma. Elke cursus weer zien we dat de samenwerking tussen TWB, fysiotherapeuten, de sportinstructeur en u leidt tot goede resultaten: u valt af en/of u kunt uw medicatie verminderen en u zit beter in uw vel. Daarnaast is bewegen in groepsverband niet alleen gezellig, maar ook effectief. U ervaart dat u niet de enige bent met overgewicht of diabetes en trainen in een groep is erg motiverend.

Informatie over ons beweegprogramma voor diabetes en overgewicht

Start: Regelmatig start een nieuwe cursus. Bel ons (0165-50 27 87) en we informeren u meteen als de datum bekend is.
Duur: 10 weken
Frequentie: Minimaal 2x per week (3x indien mogelijk) beweegprogramma onder begeleiding
van fysiotherapeuten en 3 groepsbijeenkomsten met diëtist (aangevuld met individuele afspraken indien wenselijk)
Doel:
  • Verantwoorde start in 10 weken
  • Opbouw van duur, intensiteit en frequentie
  • Voorbereiding op zelfstandige voortzetting van sportieve activiteiten
  • Gewichtsreductie en afname diabetes medicatie
Kosten: Dit beweegprogramma wordt voor een deel gesubsidieerd en voor een deel betaald uit uw aanvullende verzekering.

Voor wie?

  • Mensen die gemotiveerd zijn voor een beweegprogramma en gedragsverandering
  • Diabetes type 2, verstoorde nuchtere glucose of overgewicht met hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico
  • Functieproblemen door (over)gewicht
  • Mensen met een angst voor bewegen of voor wie sporten een te hoge drempel heeft
  • Leeftijd 18-70 jaar
Diabetes Overgewicht

Onze experts bij diabetes en overgewicht

Echografie Hoeven

Crissie de Jeu

Expert BPPD Hoeven, Oudenbosch, St. Willebrord, Bergen op Zoom

Chantal van Ginneken

Wilt u zich aanmelden of meer informatie?

Arcus Fysiotherapie Hoeven, Bergen op Zoom, Oudenbosch, St. WillebrordMet iedere zorgverzekeraar een contract!